Som kunde på internettet er der forskel på, hvilke rettigheder man har – afhængig af om der er tale om et forbrugerkøb eller "business to business".

DAN DRYER A/S har opstillet følgende betingelser for hhv. forbrugerkøb og B2B:

  • Klik her for at læse DAN DRYER A/S's betingelser ved forbrugerkøb.

  • Klik her for at læse DAN DRYER A/S's betingelser ved B2B-handel.

Internettet skal være et trygt sted at handle. Derfor henviser vi også til Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel - www.forbrugerombudsmanden.dk - hvor man i detaljer kan læse, hvordan man som kunde på internettet sikrer sig bedst muligt mod misbrug.

 

 
 

DAN DRYER salgs- og leveringsbetingelser (forbrugerkøb)

Leveringsbetingelser:
Der leveres ab lager til en given adresse inden for Danmarks grænser (excl. Færøerne og Grønland), og fakturabeløbet tillægges følgelig fragtomkostninger.

DAN DRYER A/S sender varer med Postnord, medmindre der bestilles så mange varer, at DAN DRYER A/S vurderer, at varerne med fordel kan pakkes på en palle og sendes med Danske Fragtmænd.

Såfremt levering ønskes til en adresse uden for Danmarks grænser, beder vi dig kontakte os telefonisk, så vi kan oplyse relevante fragtomkostninger.

 

Leveringstid:
Såfremt bestilling foretages på en hverdag inden kl. 12.00 - og under forudsætning af, at den pågældende vare er på lager - vil varen blive ekspederet og afsendt samme dag. Indgår ordren efter kl. 12.00, kan afsendelse påregnes den efterfølgende hverdag.

Er varen ikke på lager, vil vi omgående tage kontakt med besked om forventet leveringsdato. Man er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 86 41 57 11.

DAN DRYER A/S er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der unddrager DAN DRYER A/S indflydelse og kontrol. En i ordrebekræftelsen opgiven leveringstid er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt, men DAN DRYER A/S påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke køberen ret til at hæve købet. Med mindre andet er aftalt, vil der altid leveres komplet. Ønsker kunden en evt. delleverance vil den ekstra fragtomkostning blive debiteret kunden.

DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, der som følge af forsinket levering rammer køberen eller dennes kunde.

 

Betalingsbetingelser:
Når man handler i DAN DRYER A/S's webshop, kan man betale med VISA/Dankort eller kreditkort. Alle kortbetalinger overføres via QuickPay. Ingen hos DAN DRYER A/S kan se kundens oplysninger om kortnummer, koder m.v. Selve pengeoverførslen sker i en krypteret forbindelse til QuickPay, så ingen andre kan få fat i disse oplysninger. Skulle det usandsynlige alligevel ske, at der bliver trukket et beløb på kundens konto, som denne ikke har godkendt, får man beløbet tilbage ved at henvende sig til sin bank.

Internettet skal være et trygt sted at handle. Derfor henviser vi til Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel - www.forbrugerombudsmanden.dk - hvor man i detaljer kan læse, hvordan man som kunde sikrer sig bedst muligt mod misbrug, når man handler på nettet.

 

Priser:
Priserne i DAN DRYER A/S's webshop er anført i DKK excl. moms. Priserne i parentes er inkl. moms. De anførte priser tillægges fragtomkostninger.

 

Garanti / reklamationsret:
Der ydes som minimum 2 års almindelig reklamationsret på produkter købt hos DAN DRYER A/S. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. DAN DRYER A/S dækker ikke skader af kosmetisk art.

På visse varer yder vi helt op til 5 års garanti - også i tilfælde af hærværk! Sådanne sær-garantier vil tydeligt fremgå af vareteksten for den enkelte vare.

Reklamationsretten / garantien kan omfatte fremsendelse af reservedele og i ekstreme tilfælde erstatningsprodukt. DAN DRYER A/S dækker ikke udgifter til arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af reservedele eller opsætning af erstatningsprodukt.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles DAN DRYER A/S, så snart disse konstateres.

Transportskader skal meddeles omgående - helst allerede til medarbejderen fra Postnord eller fragtmanden, når pakken leveres.

 

14 dages fortrydelsesret:
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes inden for 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris - men ikke fragtomkostningerne.

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afleveret til Postnord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af DAN DRYER A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i ORIGINAL, UBESKADIGET - og for sæbe, duftpatroner og lignende forbrugsvarers vedkommende ubrudt - EMBALLAGE, idet manglende emballage medfører en forringelse af salgsværdien, hvorfor DAN DRYER A/S vil kreditere et tilsvarende mindre beløb.

Omkostninger forbundet med at sende varen tilbage påhviler kunden, som kan returnere på én af følgende to måder:

  1. Man kan nægte at modtage varen. I denne sammenhæng bedes man gøre transportøren opmærksom på, at de straks kan returnere varen til DAN DRYER A/S.
     
  2. Man kan modtage varen fra Postnord, og efterfølgende inden for de 14 dage returnere varen til DAN DRYER A/S. I denne sammenhæng bedes man vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer som dokumentation for, at de(n) returnerede vare(r) er købt hos DAN DRYER A/S.

Varer, der ønskes returneret, bedes sendt til følgende adresse:

DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK-8940 Randers SV
Tel: +45 86 41 57 11
 

Mærk pakken ”Fortrydelsret”. Relevant registrerings- og kontonummer bedes oplyst, således at beløbet kan overføres ved bankoverførsel. 

DAN DRYER A/S anbefaler, at varen returneres som pakkepost, så pakken til enhver tid kan spores eller efterlyses, og levering hos DAN DRYER A/S kan dokumenteres.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtagelse hos DAN DRYER A/S.

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at man retter henvendelse til os telefonisk eller via e-mail. Vi vil så forsøge at hjælpe bedst muligt.

 

Produktansvar:
DAN DRYER A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af DAN DRYER A/S eller andre, som DAN DRYER A/S har ansvar for. DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab. DAN DRYER A/S’s ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million kr. pr. skade. I den udstrækning DAN DRYER A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er køberen forpligtet til at holde DAN DRYER A/S skadeløs i samme omfang, som DAN DRYER A/S ansvar er begrænset i ovenstående afsnit.

 

Ansvarsfrihed:
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnerne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Værneting m.v.:
Mulige uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.

 

Forbehold:
DAN DRYER A/S tager forbehold for trykfejl, forkerte billeder, ændring i sortiment, varer udgået fra leverandør og lign.

 
 
 

DAN DRYER salgs- og leveringsbetingelser (erhvervskøb)

Leveringsbetingelser:
Der leveres ab lager til en given adresse inden for Danmarks grænser (excl. Færøerne og Grønland), og fakturabeløbet tillægges følgelig fragtomkostninger.

DAN DRYER A/S sender varer med Postnord, medmindre der bestilles så mange varer, at DAN DRYER A/S vurderer, at varerne med fordel kan pakkes på en palle og sendes med Danske Fragtmænd.

Såfremt levering ønskes til adresse uden for Danmarks grænser, beder vi dig kontakte os telefonisk, så vi kan oplyse relevante fragtomkostninger.

 

Leveringstid:
Såfremt bestilling foretages på en hverdag inden kl. 12.00 - og under forudsætning af, at den pågældende vare er på lager - vil varen blive ekspederet og afsendt samme dag. Indgår ordren efter kl. 12.00, kan afsendelse påregnes den efterfølgende hverdag.

Er varen ikke på lager, vil vi omgående kontakte dig med besked om forventet leveringsdato. Man er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 86 41 57 11.

DAN DRYER A/S er uden ansvar forsinkelse, som skyldes forhold, der unddrager DAN DRYER A/S indflydelse og kontrol. En i ordrebekræftelsen opgiven leveringstid er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt, men DAN DRYER A/S påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke køberen ret til at hæve købet. Med mindre andet er aftale, vil der altid leveres komplet. Ønsker kunden en evt. delleverance vil den ekstra fragtomkostning blive debiteret kunden.

DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, der som følge af forsinket levering rammer køberen eller dennes kunde.

 

Betalingsbetingelser:
Når man handler i DAN DRYER A/S's webshop, kan man betale med VISA/Dankort eller kreditkort. Alle kortbetalinger overføres via QuickPay. Ingen hos DAN DRYER A/S kan se kundens oplysninger om kortnummer, koder m.v. Selve pengeoverførslen sker i en krypteret forbindelse til QuickPay, så ingen andre kan få fat i disse oplysninger. Skulle det usandsynlige alligevel ske, at der bliver trukket et beløb på kundens konto, som denne ikke har godkendt, får man beløbet tilbage ved at henvende sig til sin bank.

Internettet skal være et trygt sted at handle. Derfor henviser vi til Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel - www.forbrugerombudsmanden.dk - hvor man i detaljer kan læse, hvordan man som kunde sikrer sig bedst muligt mod misbrug, når man handler på nettet.

 

Priser:
Priserne i DAN DRYER A/S's webshop er anført i DKK excl. moms. Priserne i parentes er inkl. moms. De anførte priser tillægges fragtomkostninger.

 

Rabat-aftaler:
Hvis din virksomhed ønsker at købe større mængder, så kontakt os for en speciel prisaftale!

 

Garanti / reklamationsret:
Der ydes som minimum 2 års almindelig reklamationsret på produkter købt hos DAN DRYER A/S. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. DAN DRYER A/S dækker ikke skader af kosmetisk art.

På visse varer yder vi helt op til 5 års garanti - også i tilfælde af hærværk! Sådanne sær-garantier vil tydeligt fremgå af vareteksten for den enkelte vare.

Reklamationsretten / garantien kan omfatte fremsendelse af reservedele og i ekstreme tilfælde erstatningsprodukt. DAN DRYER A/S dækker ikke udgifter til arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af reservedele eller opsætning af erstatningsprodukt.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles DAN DRYER A/S, så snart disse konstateres.

Transportskader skal meddeles omgående - helst allerede til medarbejderen fra transportfirmaet, når varen leveres.

 

Returnering af varer:
Såfremt en kunde helt eller delvis fortryder en ordre, der allerede er leveret, kan ubrugte, fabriksnye varer efter aftale med DAN DRYER A/S returneres for kreditering mod fradrag af et 15 % returgebyr. Varer, der returneres, skal være i original og ubeskadiget emballage. Omkostninger forbundet med at sende varen tilbage påhviler kunden. Ved returnering bedes man vedlægge en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at de(n) returnerede vare(r) er købt hos DAN DRYER A/S. Mærk pakken ”Fortrydelsesret”.

Varer, der ønskes returneret, bedes sendt til følgende adresse:

DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK-8940 Randers SV
Tel: +45 86 41 57 11
 

Relevant registrerings- og kontonummer bedes oplyst, således at beløbet fratrukket returgebyret på 15 % kan overføres ved bankoverførsel. 

DAN DRYER A/S anbefaler, at varen returneres som pakkepost, så pakken til enhver tid kan spores eller efterlyses, og levering hos DAN DRYER A/S kan dokumenteres.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtagelse hos DAN DRYER A/S.

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at man retter henvendelse til os telefonisk eller via e-mail. Vi vil så forsøge at hjælpe bedst muligt.

 

Produktansvar:
DAN DRYER A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af DAN DRYER A/S eller andre, som DAN DRYER A/S har ansvar for. DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. DAN DRYER A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab. DAN DRYER A/S’s ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million kr. pr. skade. I den udstrækning DAN DRYER A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er køberen forpligtet til at holde DAN DRYER A/S skadeløs i samme omfang, som DAN DRYER A/S ansvar er begrænset i ovenstående afsnit.

 

Ansvarsfrihed:
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnerne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Værneting m.v.:
Mulige uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.

 

Forbehold:
DAN DRYER A/S tager forbehold for trykfejl, forkerte billeder, ændring i sortiment, varer udgået fra leverandør og lign.