Hos DAN DRYER ønsker vi grundlæggende at tage ansvar for den måde, vores virksomhed påvirker samfundet på – både lokalt og internationalt. Vi baserer vores arbejde på at opfylde samtlige love og bestemmelser og arbejder med et særligt fokus på de tre hovedområder: Miljø, samfundsansvar og den gode arbejdsplads.

 

MILJØ
DAN DRYER ønsker at tage ansvar i forhold til at beskytte miljøet. Vi arbejder vedvarende for at sikre en minimumbelastning af miljøet gennem løbende overvågning og tiltag imod bæredygtige løsninger:

  • Minimering af vores energiforbrug
  • Miljøvenlige processer i vores produktion
  • Fokus på genbrug af DAN DRYER-produkter: Alle returnerede, defekte DAN DRYER-produkter bliver demonteret og sorteret til genbrug. Minimum 95 % af alle DAN DRYER-produkter bliver genbrugt.
  • Gennem vores medlemskab af ELRETUR tager vi et medansvar i arbejdet med at sikre mere og bedre genanvendelse af elektronisk affald.
  • Affaldssortering: Alt affald bliver sorteret og siden afhentet på vores adresse eller leveret direkte af DAN DRYERs personale på genbrugspladser, hvor den videre behandling af materialer bliver omhyggeligt kontrolleret.

Som dansk registreret virksomhed følger vi naturligvis Miljøbeskyttelsesloven, som har en af verdens højeste standarder. I udlandet er Danmark kendt som et foregangsland inden for miljøbeskyttelse. Vi opfordrer alle underleverandører til at handle i overensstemmelse med DAN DRYERs miljøpolitik for en ensartet, ansvarlig levering af produkter og service, og motiverer vores medarbejdere til at følge virksomhedens miljøpolitik.

 


 

MEDANSVAR
Vi respekterer og støtter de internationale menneskerettigheder og tager afstand fra børnearbejde og tvangsarbejde.

DAN DRYER deltager i det lokale program, Jobspot, og tilbyder gode praktikforhold til udsatte borgere. Vi lader praktikanten indgå i vores daglige drift og giver indhold til en meningsfyldt hverdag. I 2017 modtog DAN DRYER en CSR-anerkendelse for virksomhedens arbejde.  

DAN DRYER er sponsor for Red Barnet, de lokale sportsklubber; Randers HK og Randers FC, samt den lokale zoo, Randers Regnskov, som er særligt anerkendt for sit ansvarsfulde arbejde med at redde verdens regnskove. Deres målsætning er intet mindre end at redde verden – og hos DAN DRYER gør vi en indsats for at følge trop.


DEN GODE ARBEJDSPLADS
DAN DRYER ønsker at være en god og sikker arbejdsplads med fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

Vi tilbyder medarbejdere gode ansættelsesvilkår, fair løn og sunde fysiske rammer samt gode udviklingsmuligheder i form af tilbud om kurser og træning.

Vi vurderer løbende arbejdsmiljøet for at forebygge arbejdsskader og tager de nødvendige forbehold for at sikre den enkelte medarbejders trivsel.

Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere befinder sig godt i det sociale miljø på arbejdspladsen. Vi lægger stor vægt på god, respektfuld kommunikation mellem medarbejdere og ledelse og opfordrer til en kontinuerlig, nærværende dialog om motivation, engagement og arbejdsglæde.

Hos DAN DRYER anerkender vi medarbejdernes foreningsfrihed, og vi diskriminerer ikke medarbejderne på grund af køn, race, alder, tro, handicap og andre grunde til forskelsbehandling anerkendt af international lov.