Hos DAN DRYER ønsker vi grundlæggende at tage ansvar for den måde, vores virksomhed påvirker samfundet på – både lokalt og internationalt. Vi baserer vores arbejde på at opfylde samtlige love og bestemmelser og arbejder med et særligt fokus på de tre hovedområder: 

Vores klimaaftryk
Samfund
Arbejdsmiljø