DAN DRYER ønsker at tage ansvar i forhold til at beskytte miljøet. Dagligt arbejder vi på at realisere FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt har vi fokus på mål 6, 8 og 12, da de går hånd i hånd med vores værdier.
 

#6

– rent vand og sanitet

Vi bidrager til FN's verdensmål #6, når vi via sponsorat i Randers Regnskov er med til at opkøbe,
bevare samt genoprette skove og økosystemer. Det gør vi for at sikre biodiversiteten samt kvaliteten og bæredygtigheden af ​​vandressourcer. Det er nemlig afgørende for at sikre rent vand, som er kilden til alt liv på jorden.

 

#8

– anstændige jobs og økonomisk vækst


Vi bidrager til FN's verdensmål #8, når vi bl.a. stiller store krav til leverandører og distributører. Vi tolererer ikke økonomisk vækst opnået på bekostning af fx. børnearbejde, underbetaling eller dårlige arbejdsforhold. På verdensplan sikrer vi jobs i administration, produktion og salg.

 

#12

– ansvarligt forbrug og produktion


Vi bidrager til FN's verdensmål #12, når vi sikrer, at minimum 95% af DAN DRYERs produkter bliver genbrugt. Alle returnerede, defekte DAN DRYER-produkter bliver demonteret og sorteret til genbrug. For at minimere affaldsmængden og af hensyn til miljøet har vi fokus på at skabe produkter af høj kvalitet med lang levetid. Ofte kan levetiden forlænges yderligere med reservedele, ligesom genopfyldelige sæbe- og desinfektionsdispensere er en bæredygtig løsning.

 


Øvrige miljømæssige tiltag
Derudover søger vi at opnå en minimumbelastning af miljøet via:

Korrekt affaldssortering
Miljøvenlige processer i vores produktion
Minimering af vores energiforbrug i administration og produktion
Medlemskab af ELRETUR

Som dansk registreret virksomhed følger vi naturligvis Miljøbeskyttelsesloven, som har en af verdens højeste standarder. I udlandet er Danmark kendt som et foregangsland inden for miljøbeskyttelse. Vi opfordrer alle underleverandører til at handle i overensstemmelse med DAN DRYERs miljøpolitik for en ensartet, ansvarlig levering af produkter og service samt motiverer vores medarbejdere til at følge virksomhedens miljøpolitik.