Med FN's verdensmål #8 in mente tiltræber DAN DRYER at være en god og sikker arbejdsplads med fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

Blandt vores medarbejdere ser vi en stor mangfoldighed, og vi skelner ikke mellem racer, handicap eller køn. Alle medarbejdere er sikret en retfærdig løn, gode udviklingsmuligheder i form af tilbud om kurser og træning, og vi arbejder for at sikre et trygt, ikke-diskriminerende og positivt arbejdsmiljø.

Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere befinder sig godt i det sociale miljø på arbejdspladsen. Vi lægger stor vægt på god, respektfuld kommunikation mellem medarbejdere og ledelse og opfordrer til en kontinuerlig, nærværende dialog om motivation, engagement og arbejdsglæde.

Vi vurderer løbende arbejdsmiljøet for at forebygge arbejdsskader og tager de nødvendige forbehold for at sikre den enkelte medarbejders trivsel.